{keywords}
 

Giao diện website mới của tập đoàn hướng đến cung cấp cho khách hàng, đối tác kinh doanh các thông tin nhất quán, đầy đủ và kịp thời về các mặt hoạt động của đơn vị. Đồng thời, website cũng cung cấp các trải nghiệm về thông tin và có tính tương tác giữa các đối tác với VAS.

{keywords}
 

Song song với việc ra mắt giao diện website mới, VAS cũng đang triển khai kế hoạch chuyển đổi số thông qua việc hợp tác với Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT để xây dựng hệ thống Quản lý Quy trình Kinh doanh (BPM - Business Process Management) thuộc bộ giải pháp chuyển đổi số hàng đầu của hãng IBM.

“Với bộ giải pháp BPM, thông qua cổng thông tin điện tử vasgroup.vn, khách hàng, đối tác sẽ giao tiếp với VAS một cách toàn diện, kịp thời. Các giao dịch kinh doanh hàng ngày sẽ được xử lý theo các quy trình chặt chẽ, nhanh chóng thông qua tính năng tự động hóa của hệ thống nhằm không ngừng mang lại giá trị gia tăng cao hơn cho các đối tác, góp phần hiện thực hóa các giá trị cốt lõi mà VAS đã cam kết”, đại diện VAS chia sẻ.

Ngọc Minh