Sáng 1/12, Bộ TT-TT mở lớp ‘Kỹ năng làm báo cho các sự kiện lớn – APEC’ tại Đà Nẵng. Đại diện Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao tham dự và chuyển tải nhiều nội dung quan trọng về Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó là các nội dung Việt Nam ưu tiên và thúc đẩy trong Năm APEC 2017; Công tác chuẩn bị cho APEC 2017 của Việt Nam và các sự kiện lớn trong Năm APEC 2017...

 

{keywords}

Ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT-TT) phát biểu tại lớp tập huấn sáng nay.


Ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT-TT) cho biết, đây là lần thứ hai Việt Nam nhận đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương.

Việc đăng APEC 2017 là một trong những trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ chiến lược mới, thể hiện đường lối chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác và nâng cao vị thế quốc gia, đồng thời cũng là cơ hội quý báu để Việt Nam giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, những thành tựu trong công cuộc đổi mới, góp phần quảng bá, làm nổi bật hình ảnh Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Ông Long nhấn mạnh lớp tập huấn này nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ báo chí cũng như chia sẻ thông tin về công tác chuẩn bị của Việt Nam, những nội dung mà Việt Nam muốn thúc đẩy tại Diễn đàn APEC lần này.

“Bộ TT&TT tổ chức lớp học này tại Đà Nẵng nhằm hoàn thiện các kỹ năng nghiệp vụ báo chí, đồng thời nắm bắt được định hướng chính về công tác tuyên truyền cho Năm APEC 2017 của Việt Nam”, ông Long nhấn mạnh.

 

{keywords}

Hàng chục phóng viên, biên tập viên tham dự lớp tập huấn.

Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (APEC) là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu ở khu vực, mục tiêu chủ yếu là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Các nền kinh tế thành viên APEC cùng hướng tới mục tiêu chung xây dựng một cộng đồng Châu Á – Thái Bình Dương năng động, hài hòa và tự cường thông qua việc đi đầu tự do hóa và mở cửa thương mại và đầu tư, đẩy nhanh liên kết kinh tế khu vực, khuyến khích hợp tác kinh tế và kĩ thuật, thúc đẩy hình thành môi trường kinh doanh thuận lợi và bền vững.

Lớp tập huấn kéo dài trong 2 ngày.

Cao Thái