EVNGE a1.jpg
 Ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVNGENCO1 khai mạc khóa học

Theo đó, chương trình khóa học tập trung vào 2 chuyên đề gồm: văn hóa và quá trình chuyển đổi số; giới thiệu về xây dựng văn hoá số trong doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số.

Tại chuyên đề đầu tiên, các học viên được giới thiệu về: 6 trụ cột của chuyển đổi số, các trụ cột chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp, cách thức một doanh nghiệp số tiêu biểu hoạt động như thế nào với công nghệ số, quy trình số, dữ liệu, văn hoá làm việc… Bên cạnh đó, những câu chuyện tiêu biểu về doanh nghiệp số trong ngành điện cũng được chia sẻ. Sau những kiến thức chung về chuyển đổi số, những nội dung chính trong chương trình chuyển đổi số của EVN và EVNGENCO1 cũng như vai trò văn hóa số đối với việc xây dựng doanh nghiệp số của EVNGENCO1 sẽ được khai thác sâu. Các công nghệ số hàng đầu như: công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Big data (dữ liệu lớn), điện toán đám mây, công nghệ Blockchain, công nghệ bản sao kỹ thuật số... cũng được các chuyên gia giới thiệu giúp học viên kịp thời cập nhật những xu hướng mới trong quá trình chuyển đổi số của thế giới.

EVNGE a2.jpg
 Khóa học được tổ chức kết hợp 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến

Chuyên đề 2 tập trung vào nội dung xây dựng văn hoá số trong doanh nghiệp như: không gian văn hoá số nội bộ và không gian văn hoá số với bên ngoài; các giá trị chuẩn mực hành vi trong văn hoá số; các chuẩn mực ứng xử và các trải nghiệm làm việc cơ bản văn minh chuyên nghiệp trong môi trường số; những bài học kinh nghiệm về chuyển đổi số thành công với văn hoá số…

Kết thúc khóa tập huấn, đại diện EVNGENCO1 đánh giá: “Khóa học đã giúp các học viên hiểu sâu sắc hơn về những thay đổi cần thiết trong cách nghĩ, cách làm việc cùng nhau của cán bộ công nhân viên EVNGENCO1 để hướng đến xây dựng văn hóa số trong tiến trình chuyển đổi số thành công, đồng thời nâng cao kỹ năng về làm việc nhóm theo phương thức cộng tác số qua internet một cách chuyên nghiệp”.

Quốc Tuấn