Taseco

Cập nhập tin tức Taseco

Hàng không Taseco nguy cơ bị hủy niêm yết

Với kết quả kinh doanh âm 2 năm liên tục, cổ phiếu AST của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco) vừa bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) cảnh báo có nguy cơ hủy niêm yết.