Tàu hàng trật bánh

Cập nhập tin tức Tàu hàng trật bánh

Chạy gần tới ga Nha Trang (Khánh Hòa), tàu chở hàng bất ngờ bị trật bánh, khiến đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn hơn ba giờ.