Tàu hàng trật bánh

Cập nhập tin tức Tàu hàng trật bánh

Đường sắt Bắc - Nam gián đoạn do tàu hàng trật bánh

Chạy gần tới ga Nha Trang (Khánh Hòa), tàu chở hàng bất ngờ bị trật bánh, khiến đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn hơn ba giờ.