tàu PPC

Cập nhập tin tức tàu PPC

Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường làm việc về đóng tàu PPC

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn trong ứng dụng đóng tàu bằng vật liệu PPC.

Quy chuẩn quốc gia cho tàu PPC: Chỉ đạo mới từ Bộ GTVT

Bộ GTVT vừa cho phép đóng thử nghiệm 2 tàu khách bằng vật liệu PPC căn cứ nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi bổ sung Tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho loại tàu đóng bằng vật liệu này.

Đăng kiểm tàu PPC: 'Chuyện con gà, quả trứng'?

Trưởng phòng Tàu sông (Cục Đăng kiểm – Bộ GTVT) Đỗ Trung Học giải thích với VietNamNet, việc cấp chứng nhận đăng kiểm cho 2 công ty chế tạo tàu bằng vật liệu PPC không khác gì câu chuyện “con gà hay quả trứng có trước”.