Teemo LMHT

Cập nhập tin tức Teemo LMHT

Mới hôm qua là sinh nhật Teemo, thế mà hôm nay Riot đã muốn xóa vị tướng này

Ngày hôm qua 1/5, đó là ngày Quốc Tế Lao Động đối với toàn thế giới, nhưng đặc biệt hơn với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thì đó là một ngày không thể.. tệ hơn.