Television

Cập nhập tin tức Television

Sau 7 năm, TV 3D đã chết

TV 3D không tạo được hiệu ứng lớn như các nhà sản xuất quảng cáo trước đây.