Tên cướp mang xe tải và dây xích đi cướp ATM, nhưng những hành động của hắn diễn ra thật hài hước.


H.P (tổng hợp)