TGĐ UNESCO

Cập nhập tin tức TGĐ UNESCO

8 đối thủ 'nặng ký' của Đại sứ Phạm Sanh Châu

Ứng cử vào cương vị TGĐ UNESCO, ông Phạm Sanh Châu sẽ phải vượt qua 8 ứng cử viên 'nặng ký' đến từ 8 quốc gia.

Đại sứ Phạm Sanh Châu: Tôi sẽ giúp UNESCO đoàn kết hơn

 Đại sứ Phạm Sanh Châu bước vào vòng phỏng vấn kéo dài 90 phút cho vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).