TGDĐ

Cập nhập tin tức TGDĐ

TGDĐ khẳng định không bị lộ email và thẻ thanh toán của khách hàng, vậy dữ liệu hacker đang có là từ đâu ra?

Các thông tin mà hacker công bố là lấy được nếu không phải từ hệ thống của TGDĐ thì là từ đâu?