thạch anh

Cập nhập tin tức thạch anh

Bí mật hang thạch anh 'siêu to khổng lồ' ở Mexico

Nằm sâu dưới lòng đất khoảng 300 m, hang Naica ở Mexico nổi tiếng với hàng nghìn khối thạch anh khổng lồ mọc ra tua tủa. Đây là kết quả của quá trình cô đặc muối canxi trong nước.

Khang Minh tái cấu trúc, thay đổi sản phẩm chiến lược

Ngày 23/04/2019 tại Hà Nam, Công ty CP Gạch Khang Minh đã họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 và thông qua nhiều nội dung quan trọng, thể hiện tầm nhìn, sự bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo.