Thaco Trường Hải

tin tức về Thaco Trường Hải mới nhất

"Việt Nam 100 triệu dân, không thể chỉ nhập ô tô về tiêu dùng"icon
Tin tức26/09/20190

"Việt Nam 100 triệu dân, không thể chỉ nhập ô tô về tiêu dùng"

 "Việt Nam đang trong quá trình ô tô hóa rất nhanh. Chúng ta có 100 triệu dân không thể chỉ nhập ô tô về tiêu dùng".