Hơn 8ha chè của HTX Chè Thủy Thuật (TP. Thái Nguyên) được gắn mã số vùng trồng.
Hơn 8ha chè của HTX chè Thủy Thuật (TP. Thái Nguyên) đã được gắn mã số vùng trồng.

Theo đó, TP. Thái Nguyên có 10 hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp được cấp mã vùng trồng, huyện Đồng Hỷ có 8 đơn vị, Đại Từ 7 đơn vị và Phú Lương 4 đơn vị.

Một số đơn vị được cấp mã vùng trồng với diện tích khá lớn, như: Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Thái Nguyên được cấp mã vùng trồng cho 11,4ha chè ở xã Hoàng Nông (Đại Từ) và 3,5ha chè ở xã Phúc Trìu (TP. Thái Nguyên); HTX chè Sáo Thịnh (Đồng Hỷ) trên 9ha; HTX chè Khe Cốc, xã Tức Tranh (Phú Lương) 40ha; các HTX Tâm Trà Thái và HTX chè Thủy Thuật (TP. Thái Nguyên) mỗi đơn vị được cấp trên 8ha…

Các vùng chè đã được gắn mã số vùng trồng và định vị trên hệ thống toàn cầu GPS để thực hiện theo dõi, truy xuất nguồn gốc. Qua đó, giúp nâng cao ý thức người sản xuất, chế biến chè trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây cũng là điều kiện cần thiết để sản phẩm chè của Thái Nguyên đến được với thị trường khó tính trên toàn thế giới.

 Theo Tùng Lâm (Báo Thái Nguyên)