Hình thành lực lượng hạt nhân, chuyên gia chuyển đổi số của Thái Nguyên

Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 đã được UBND tỉnh ban hành.

{keywords}
Sở TT&TT Thái Nguyên là cơ quan được giao chủ trì triển khai Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh đến năm 2025 (Ảnh minh họa)

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và định hướng phát triển lâu dài. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên về chuyển đổi số.

Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Tin học ở các cấp học; xây dựng và nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách/bán chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh (khoảng 250 người). Định hướng và xác định được lộ trình cũng như chiến lược chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh.

Đồng thời, hình thành nên giá trị cốt lõi, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tự tin vào tầm nhìn, sứ mệnh và tôn chỉ định hướng của đơn vị trong hiện tại và tương lai, hình thành hạt nhân, chuyên gia chuyển đổi số, trên cơ sở đó tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác chuyển đổi số.

2 nhóm đối tượng chính của chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số

Sở TT&TT Thái Nguyên là cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, địa phương, trường Đại học CNTT-TT Thái Nguyên và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các khóa đào tạo theo nội dung kế hoạch đã được duyệt.

Cụ thể, các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, tập trung vào 2 nhóm đối tượng chính, bao gồm cán bộ chuyên trách CNTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và các cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước của Thái Nguyên.

Trong đó, với đối tượng học viên là cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách CNTT, thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức các khóa đào tạo về các nội dung: Trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn; Blockchain trong quản lý; Internet vạn vật trong xu hướng chuyển đổi số; Công nghệ thực tại ảo; An toàn, an ninh thông tin. Mỗi khóa sẽ tổ chức khoảng 3 lớp, với mỗi lớp từ 80 – 90 học viện. Dự kiến các khóa đào tạo sẽ bắt đầu ngay từ năm nay.

Đối với đối tượng học viên là các cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Thái Nguyên, kế hoạch nêu rõ, tổng số cán bộ được đào tạo trong thời gian từ nay đến năm 2025 dự kiến khoảng 25.000 người, được chia thành các nhóm gồm: Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Công chức hành chính; Công chức khối Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; Viên chức giáo dục, y tế và các đơn vị sự nghiệp; nhân viên y tế, kế toán, thiết bị trường học, thư viện, văn thư.

Các đối tượng học viên này sẽ học trên hệ thống LMS của trường Đại học CNTT-TT Thái Nguyên và kiểm tra định kỳ hàng quý, thông báo kết quả học tập theo cơ quan, đơn vị trên các hệ thống thông tin của tỉnh như: IOC, Cổng thông tin điện tử và website của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong phương hướng hoạt động năm 2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã xác định 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, từng bước nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện chuyển đổi số tại các sở, ngành, địa phương.

{keywords}
Tháng 10/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho hơn 14.600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2021, triển khai Nghị quyết 01 ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, UBND tỉnh đã phối hợp với Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT tổ chức Chương trình bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho trên 14.600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 4 ngày, thông qua 192 điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Tại buổi khai giảng Chương trình trên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã chỉ rõ: Chuyển đổi số còn không ít những khó khăn, thách thức, cần sự vào cuộc, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chuyển đổi nhận thức, đặc biệt là nhận thức của người đứng đầu. Chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức chuyển đổi số tại Thái Nguyên là hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số, đặc biệt là trở ngại liên quan đến nguồn nhân lực.

“Việc bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý về chuyển đổi số là hết sức cần thiết. Bởi lẽ, con người bao giờ cũng là khâu then chốt. Có Nghị quyết, có chủ trương đúng, có sự quyết tâm nhưng kỹ năng nghiệp vụ và đặc biệt là sự hiểu biết về chuyển đổi số như thế nào cũng hết sức quan trọng, cần thiết”, Bí thư Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Vân Anh 

Khai trương nền tảng xã hội số, Thái Nguyên muốn giải bài toán phát triển công dân số

Khai trương nền tảng xã hội số, Thái Nguyên muốn giải bài toán phát triển công dân số

Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID sẽ được chính thức ra mắt, đưa vào ứng dụng. Sự ra đời của nền tảng này với công nghệ định danh điện tử eKYC được kỳ vọng sẽ là lời giải đáp cho bài toán phát triển công dân số.