Thái Nguyên: Hơn 80% số hộ dân tộc thiểu số đã tiếp cận Internet

Thái Nguyên có 04 huyện miền núi, 01 huyện vùng cao. Đây là nơi hội tụ, giao lưu, sinh sống lâu đời của 51 dân tộc anh em, trong đó trên 384.000 người dân tộc thiểu số, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh.

Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc của các cấp ngành cùng nhiều giải pháp đồng bộ, trong giai đoạn 2016-2020, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, 12 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; huyện Võ Nhai đã đủ điều kiện ra khỏi diện hưởng chính sách như huyện nghèo; 74 xã trong tổng số 113 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới (cao gấp gần 03 lần bình quân chung của cả nước cho vùng này); 19/63 xã, 75/94 xóm đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, Thái Nguyên là tỉnh đứng thứ nhất toàn quốc trong giai đoạn vừa qua.

{keywords}
Nghi lễ trong cưới hỏi của người Tày, Thái Nguyên

Hồi giữa năm nay, Thái Nguyên đã công bố kết quả điều tra về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số được thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 593/QĐ-TCTK ngày 30/7/2018 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Theo đó, địa bàn vùng DTTS được định nghĩa là địa bàn điều tra có số lượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống chiếm từ 30% trở lên so với tổng dân số của địa bàn đó. Tính đến thời điểm 01/10/2019 tỉnh Thái Nguyên có 124 xã vùng DTTS và miền núi (hiện nay còn 110 xã). Số hộ DTTS là 130.917 hộ với tổng dân số là 384.348 người chiếm 29,87% dân số toàn tỉnh.

Cả tỉnh có 556 trường học và 275 điểm trường vùng DTTS

Các xã vùng DTTS đã có trạm y tế, chiếm 100%, tương đương với kết quả điều tra năm 2015. Hầu hết các trạm y tế xã vùng DTTS được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố đạt tỷ lệ 100%, tăng 6,93% so với năm 2015.Tỷ lệ xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế cấp xã theo chuẩn quốc gia giai đoạn đến 2020 đạt 96,3%, tăng gấp 1,4 lần so với năm 2015 (68,07%).

Tại các trạm y tế cấp xã vùng DTTS, hiện có 842 lãnh đạo, nhân viên y tế đang làm việc, trong đó có 129 bác sỹ. Phần lớn lãnh đạo, nhân viên tại các trạm y tế xã có trình độ y sỹ, y tá hoặc điều dưỡng viên, chiếm trên 80%.Có 97,7% thôn thuộc các xã vùng DTTS có nhân viên y tế thôn, bản.

Cả tỉnh có 556 trường học và 275 điểm trường vùng DTTS, tương ứng tăng 38 trường và giảm 19 điểm trường so với năm 2015.Tỷ lệ trường học kiên cố đã đạt 91,4% (tăng 9% so với năm 2015), trong khi đó tỷ lệ điểm trường được xây dựng kiên cố mới chỉ đạt 48,7%.Tổng số giáo viên đang giảng dạy tại các trường và điểm trường vùng DTTS là gần 13.283 người; trong đó, 4.873 giáo viên là người DTTS (chiếm 36,6%), 4.074 giáo viên là nữ DTTS (chiếm 83,6%).

Tổng số km đường bộ từ trung tâm xã vùng DTTS đến trung tâm huyện là 1.637 km.Phần lớn các đường giao thông từ trung tâm xã vùng DTTS đến trung tâm huyện đã được cứng hóa với tỷ lệ km được cứng hóa (trải nhựa hoặc bê tông) đạt 99,1%.Trên 98% các thôn thuộc vùng DTTS đã có đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa, cao hơn 1,2 lần so với năm 2015 (79,9%).

Lao động là người DTTS chủ yếu làm việc theo nhóm nghề “Lao động giản đơn”

Tính đến thời điểm ngày 01/4/2019, dân số của 53 DTTS toàn tỉnh là trên 384 nghìn người, chiếm 29,87% tổng dân số cả tỉnh. Sau 10 năm, từ năm 2009 đến năm 2019, dân số của 53 DTTS đã tăng trên 82 nghìn người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009-2019 của 53DTTS là 2,41%, cao hơn tỷ lệ tăng bình quân của dân tộc Kinh (0,94%).

Tỷ lệ tảo hôn của người DTTS là 13,13%. Tỷ lệ người DTTS kết hôn cận huyết thống là 0,14%.

Tỷ lệ người DTTS tham gia lực lượng lao động là 83,4%. Trong đó, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nam DTTS cao hơn nữ DTTS 1,9%.

Tỷ lệ lực lượng lao động là người DTTS được đào tạo chuyên môn kỹ thuật (từ sơ cấp trở lên là 17,7%; lực lượng lao động là người DTTS không có chuyên môn nghiệp vụ chiếm tỷ lệ cao 82,3%. Đây là hạn chế của lực lượng lao động là người DTTS trong việc tiếp cận thị trường lao động và nâng cao năng suất lao động tạo thu nhập.

Trong tổng số người có việc làm, lao động là người DTTS làm việc theo nhóm nghề “Lao động giản đơn” vẫn thu hút nhiều lao động DTTS nhất với tỷ lệ 52,7% và chủ yếu là lao động giản đơn trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản. 

Tỷ lệ hộ được tiếp cận Internet của đồng bào vùng DTTS chiếm 80,2% tổng số hộ DTTS

{keywords}
Hát Then là một tài sản tinh thần quan trọng của bộ phận dân cư người Tày Thái Nguyên.

Gần như toàn bộ các hộ DTTS đã có nhà ở (đạt 91,2%). Trong các hộ có nhà ở, phần lớn các hộ DTTS đều sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, chiếm tỷ trọng 90,5%, thấp hơn 5,5 phần trăm so với mức bình quân chung của cả tỉnh thời điểm điều tra 1/4/2019 (95,8%).Cả tỉnh vẫn còn 9,5% hộ DTTS đang sống trong các ngôi nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của các hộ DTTS là 21,4m2/người, thấp hơn 4,4m2/người so với mức bình quân chung của cả tỉnh thời điểm điều tra 1/4/2019 (25,8m2/người).

Có 99,9% hộ DTTS được tiếp cận với điện lưới quốc gia, tăng 1,1% so với năm 2015 (98,8%), còn lại là sử dụng nguồn điện khác (0,1%); tỷ lệ hộ DTTS sử dụng hố xí hợp vệ sinh (hố xí tự hoại hoặc bán tự hoại) là 69,1%.

Ti vi đã trở thành một loại thiết bị sinh hoạt phổ biến của các hộ DTTS chiếm74,3% hộ DTTS. Tỷ lệ hộ DTTS có sử dụng điện thoại cố định, di động, máy tính bảng là 97,9%. Tỷ lệ hộ được tiếp cận Internet của đồng bào vùng DTTS chiếm 80,2% tổng số hộ DTTS. Các thiết bị phục vụ sinh hoạt cơ bản khác cũng được phần lớn hộ DTTS sử dụng. Trên toàn tỉnh hiện vẫn còn 19% hộ DTTS đang nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm hoặc sát cạnh nhà đang ở, cao nhất là huyện Phú Lương chiếm tỷ lệ 31,5% hộ DTTS toàn huyện.

Tỷ lệ số hộ DTTS được hỗ trợ tiền/vật chất trong năm 2018 trên toàn tỉnh là 19,4%, quy ra tiền là 45.761 triệu đồng, cùng với việc cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp các hộ DTTS có nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo động lực để thoát nghèo.

Kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội của các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên năm 2019 làm cơ sở cho các ngành, địa phương tham khảo xây dựng, hoạch định chính sách về kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2025.

Hồng Anh

tin nổi bật

Cuộc đại khẩn hoang với những kế sách độc đáo và táo bạo ở Tiền Hải

Với nhãn quan của một vị quan tài giỏi, Nguyễn Công Trứ đã đưa cuộc khẩn hoang và công tác thủy lợi đầu thế kỷ XIX đạt được thành quả to lớn vượt lên hơn hẳn các thế kỷ trước.

Phật giáo Hòa Hảo: Nhiều hoạt động ý nghĩa theo phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”

Những năm qua, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang đã cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa, theo phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Một cuộc vận động tác động mạnh mẽ đến đời sống đồng bào DTTS

10 năm qua, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động đã được hình thành và nhân rộng, tạo được sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng dân cư.

 

Bốn công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt

Là quốc gia nông nghiệp, nền kinh tế nước ta phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên. Vì vậy, từ xưa tới nay và tương lai, hệ thống thuỷ lợi sẽ luôn đóng vai vai trò quan trọng, tác động rất lớn đối với nền kinh tế.

Tục cúng ma khô tưởng nhớ người đã khuất của người Mông

Người Mông ở Hà Giang có tục cúng ma khô (hay còn gọi là lễ tôn hồn) sau khi người chết đã được chôn cất đúng 12 ngày. Đây là tục lệ có từ xa xưa thể hiện tình cảm, hiếu nghĩa với người đã khuất.

Bàu Trúc - Một trong những làng nghề gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á

Làng gốm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân cách thành phố Phan Rang–Tháp Chàm chừng 10km về phía Nam. Là ngôi làng của người Chăm có truyền thống làm đồ gốm từ vài trăm năm với những sản phẩm gốm biểu trưng của nền văn minh Champa cổ xưa.

Tết Thanh minh- Nét đẹp hiếu nghĩa của người Tày, người Nùng Cao Bằng

Hàng năm, vào dịp 3/3 âm lịch, người Tày, Nùng Cao Bằng ở khắp nơi lại rộn ràng trở về quê hương để chuẩn bị các mâm lễ vật dịp tết Thanh minh. 

Đồng bào ta ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc

Trong chuyến công tác vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Áo, Séc, Ba Lan, Đức, Hungary, Slovakia, Bỉ và Phần Lan.

Quảng Trị: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS

Nhờ kịp thời ban hành các nghị quyết, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, những năm qua chất lượng giáo dục đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Quảng Trị đã đạt được một số kết quả nhất định.

 

Bổ sung chính sách cho các xã ra khỏi danh sách "xã đặc biệt khó khăn" vùng dân tộc thiểu số

Cần hướng dẫn cụ thể và bổ sung thêm các chế độ, chính sách đối với các xã, thôn không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và một số xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Sơn Động: Đồng bào DTTS thụ hưởng nhiều chính sách đa dạng hóa sinh kế, chăm lo đời sống văn hóa

Sơn Động là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang có nhiều tiềm năng phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp hàng hóa, mở rộng giao lưu kinh tế, thúc đẩy du lịch và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa DTTS.

Lâm Đồng: Thoát nghèo bền vững ở khu dân cư trong đồng bào có đạo

Đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chung sức, đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững ở khu dân cư trong đồng bào có đạo.

Bắc Giang nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Dự kiến, giai đoạn 2022- 2025, Bắc Giang sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng 65 công trình ngầm dân sinh, 8 công trình cầu dân sinh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng.

Chúc mừng đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung của đồng bào đạo Cao Đài

Chiều 20/9, đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm, chúc mừng Ban đại diện Cao Đài chỉnh đạo tại TPBan đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại TPHCM nhân đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm 2021.

Phân định miền núi, vùng cao hướng tới ổn định, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Kết quả phân định miền núi, vùng cao là các căn cứ để ban hành cơ chế, chính sách ưu tiên, hỗ trợ đầu tư nhằm phát triển KTXH các địa phương miền núi, ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào, đặc biệt với đồng bào DTTS.