Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, chủ đầu tư đã nộp phương án phá dỡ phần sai phạm nhà 8B Lê Trực. UBND phường Điện Biên sẽ báo cáo UBND quận Ba Đình và xin ý kiến các cơ quan chuyên môn, các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định phương án phá dỡ.

Liên quan đến dự án 8B Lê Trực, trước đó nhằm đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư phải nộp phương án phá dỡ trước 17h ngày 15/11 tại UBND phường Điện Biên.

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực hiện đúng thời hạn yêu cầu chiều ngày 15/11, chủ đầu tư đã nộp phương án phá dỡ phần sai phạm theo các cam kết trước đó.

{keywords}

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, trên cơ sở phương án phá dỡ của chủ đầu tư UBND phường Điện Biên sẽ báo cáo UBND quận Ba Đình và xin ý kiến các cơ quan chuyên môn, các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định phương án. Sở Xây dựng sẽ giám sát, đôn đốc việc thực hiện.

Tuy nhiên, thời hạn thẩm định phương án phá dỡ phần sai phép, thực hiện phá dỡ phần sai phép vẫn chưa được công bố.

Theo văn bản trước đó từ Sở Xây dựng Hà Nội “Chốt phương án ‘cắt ngọn’ tòa nhà 8B Lê Trực” UBND quận Ba Đình sẽ thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp để thực hiện thẩm tra phương án, giải pháp tháo dỡ này; sau đó UBND quận sẽ tổ chức phê duyệt. Chủ đầu tư phải tự chịu mọi chi phí lập, thẩm tra phương án, giải pháp tháo dỡ.

Sở Xây dựng yêu cầu giải pháp tháo dỡ phải bảo đảm an toàn về kỹ thuật, chịu lực của kết cấu công trình trong và sau khi phá dỡ cũng như bảo đảm về an toàn sử dụng, mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường, phòng chống cháy nổ… theo quy định.

Phương án, giải pháp tháo dỡ phải thể hiện được các biện pháp, trình tự, quy trình phá dỡ, các trang thiết bị, máy móc phục vụ tháo dỡ, biện pháp che chắn để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho công trình và các công trình liền kề, phương tiện, thiết bị, con người tham gia giao thông quanh khu vực trong suốt thời gian tháo dỡ.

Cũng liên quan đến dự án 8B Lê Trực, Thanh tra TP đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại Dự án trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở bán, cho thuê số 8B Lê Trực, theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Thanh tra Thành phố phải hoàn thành công tác thanh tra, kiến nghị UBND Thành phố xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm kéo dài và nghiêm trọng trật tự xây dựng đô thị tại Dự án 8B Lê Trực theo đúng các quy định của pháp luật, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/11 tới.

Hồng Khanh