thảm họa diệt vong

Cập nhập tin tức thảm họa diệt vong

Nhóm Bản tin của Các nhà khoa học nguyên tử đã đẩy kim báo của Đồng hồ Ngày tận thế thêm 30 giây, báo hiệu thế giới đang gần tới ngày tận thế hơn bao giờ hết.

Những thảm họa có thể tận diệt loài người theo tiên đoán trong phim Hollywood

(GameSao.vn) - Đại dịch zombie, thảm họa nhiên nhiên, người ngoài hành tinh, trí thông minh nhân tạo là những kịch bản tận thế được yêu thích trong phim Hollywood.