thẩm mỹ viện Pasteur

Cập nhập tin tức thẩm mỹ viện Pasteur

Hộ kinh doanh Pasteur Việt Nam tại địa chỉ số 4-4B Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) bị đình chỉ 24 tháng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.