thần đồng LMHT

Cập nhập tin tức thần đồng LMHT

LMHT: Bái phục thần đồng 16 tuổi có đến 5 tài khoản Thách Đấu máy chủ Châu Âu

Chàng trai Hans Sama cũng vừa mới đạt thành tích Thách Đấu #1 tại Rank Tây Âu!