tháng sinh

Cập nhập tin tức tháng sinh

Khoa học chứng minh người sinh tháng 12 sống lâu và dễ tính

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng những người sinh vào tháng 12 sẽ nhận được một số lợi ích bẩm sinh.