Thanh Lam: 'Miền Nam nhiều ca sĩ chẳng học hành gì vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông'