thanh niên chửi QTV

Cập nhập tin tức thanh niên chửi QTV

Chửi xong QTV, team 770 lại vào stream của SOFM làm loạn

Dường như các thành viên của Team 770 vẫn chưa rút được bài học gì sau vụ việc với QTV vừa rồi.