thanh niên giờ chỉ thích chơi game

Cập nhập tin tức thanh niên giờ chỉ thích chơi game

Lí do tại sao thanh niên giờ chỉ thích chơi game hơn làm việc

Đây là bài viết của tác giả Gretel Kauffman của tạp chí CS Monitor về thực trạng giới trẻ nước Mỹ hiện nay: Thích chơi game hơn làm việc.