thanh niên MobiFone

Cập nhập tin tức thanh niên MobiFone

Thanh niên MobiFone phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong kỷ nguyên số

Hướng tới chiến lược là đơn vị nòng cốt tham gia xây dựng nền tảng chuyển đổi số quốc gia, MobiFone chú trọng việc chuyển đổi số nội bộ toàn diện, trong đó có vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên - thanh niên trẻ trung, năng động.