thánh tố cáo trong Đột Kích

Cập nhập tin tức thánh tố cáo trong Đột Kích

Quỳ lạy với thanh niên tố cáo đến 630 lần 1 tháng trong Đột Kích

Cộng đồng Săn Bắt Hack của Đột Kích bất ngờ xuất hiện một “cảnh sát” trong vòng 1 tháng đã tóm gọn 630 trường hợp vi phạm ingame, góp phần làm trong sạch cộng đồng Đột Kích.