thanh toán bằng tiền di động

Cập nhập tin tức thanh toán bằng tiền di động

Người trẻ rủ nhau thanh toán bằng tiền di động

Thay vì dùng tiền mặt, dân văn phòng có thể sử dụng điện thoại để thanh toán các khoản nhỏ như tiền cà phê, ăn sáng, gửi xe qua Viettel Money.