Theo kết luận, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ có ban hành các văn bản trong công tác quy hoạch, kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc. Sở đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển nhiều trường hợp.

Mặc dù số lượng công chức, viên chức do Sở quản lý nhiều, nhưng đơn vị đã có nhiều cố gắng để thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác tổ chức cán bộ.

Những hạn chế, thiếu sót

Bên cạnh đó, Thanh tra TP Cần Thơ đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của Sở GD-ĐT.

Cụ thể về rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý, từ năm 2018-2019, Sở GD-ĐT chưa tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở…

Ngoài ra, trình tự bổ sung quy hoạch tại quyết định 3484 ngày 15/9/2018 của Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ thực hiện không đúng theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy. Thanh tra TP kết luận: “Thiếu sót, sai phạm này, trách nhiệm chính thuộc về Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Giám đốc Sở GD-ĐT. Ngoài ra, cũng có phần trách nhiệm của Đảng ủy Sở, tập thể lãnh đạo Sở và Phòng Tổ chức cán bộ”.

{keywords}
Sở GD-ĐT Cần Thơ 

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý, Thanh tra TP cho rằng, việc rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa thực hiện nghiêm túc, hầu hết các trường hợp này không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục, thời hạn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định…

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đảm bảo, nhiều hồ sơ bỏ qua những thủ tục quan trọng, có trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về công tác cán bộ: như bổ nhiệm đối với nhân sự tại chỗ nhưng không có trong quy hoạch, vi phạm trình tự thủ tục, bổ nhiệm lại…

Ngoài ra, có trường hợp bổ nhiệm lại đối với nhân sự không đạt đủ mức tín nhiệm của tập thể, tức không đáp ứng về điều kiện, tiêu chuẩn chung, vi phạm quy định ban hành kèm theo quyết định số 20/2012/QĐ-UBND.

Về kéo dài thời gian và miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý, thanh tra kết luận, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ kéo dài thời gian giữ chức vụ cũng không đáp ứng đầy đủ điều kiện về trình độ, trình tự, thời hạn bổ nhiệm theo quy định... 

Ngoài ra, trong việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cũng có những thiếu sót như: cả 3 hồ sơ miễn nhiệm đều không có tờ trình đề xuất miễn nhiệm chức vụ của Phòng Tổ chức cán bộ; 2 hồ sơ không có ý kiến của cấp ủy đảng, 1 hồ sơ không có biên bản trao đổi, lắng nghe ý kiến của viên chức, lãnh đạo, quản lý về việc miễn nhiệm nhưng việc miễn nhiệm là đúng đối tượng.

Theo kết luận, đã có 6/7 trường hợp nghỉ hưu, 1 trường hợp miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Về việc điều động, luân chuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, thanh tra kết luận trước khi ban hành kế hoạch điều động, luân chuyển công chức, viên chức Sở GD-ĐT không thực hiện trao đổi, thống nhất ý kiến trong tập thể cấp ủy và lãnh đạo Sở, không thực hiện triển khai kế hoạch đến các phòng và các đơn vị trực thuộc có liên quan.

Quy trình điều động công chức, viên chức đối với một số trường hợp không đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, chưa có văn bản thống nhất của cấp ủy cơ quan; cá biệt có trường hợp không thực hiện quy trình bổ nhiệm, xét chuyển sang ngạch công chức.

Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp tại thời điểm điều động, luân chuyển công chức, viên chức chưa đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn. Có 1 trường hợp được điều động, bổ nhiệm từ Hiệu phó sang Hiệu trưởng Trường THPT khác nhưng không thực hiện quy trình bổ nhiệm từ Phó Hiệu trưởng lên Hiệu trưởng đối với nhân sự từ nơi khác. Đồng thời, không thực hiện thủ tục đề nghị xét chuyển ngạch công chức trước khi điều động, bổ nhiệm.

Còn về xử lý kỷ luật các chức danh lãnh đạo, quản lý, Sở GD-ĐT khi xem xét, xử lý kỷ luật công chức, viên chức nhưng không ban hành thông báo xử lý kỷ luật.

Thời gian tổ chức xử lý kỷ luật của Sở cũng quá hạn theo quy định, thành phần hội đồng xử lý kỷ luật còn không đúng quy định. Các trường hợp bị kỷ luật đã chấp hành xong hình thức kỷ luật, không khiếu nại, đồng thời đến nay thời hiệu kỷ luật đã hết hạn.

Hoài Thanh 

Kiến nghị xử lý trách nhiệm Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ

Kiến nghị xử lý trách nhiệm Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ

Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Giám đốc Sở GD-ĐT và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Sở vì để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác cán bộ.

Chủ tịch Cần Thơ nói về vụ GĐ Sở GD-ĐT xin nghỉ việc

Chủ tịch Cần Thơ nói về vụ GĐ Sở GD-ĐT xin nghỉ việc

Sáng nay (2/7), tại cuộc họp báo quý II/2021, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã trả lời báo chí xung quanh vấn đề bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD-ĐT xin nghỉ việc.

'Sở GD-ĐT Cần Thơ có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ'

'Sở GD-ĐT Cần Thơ có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ'

Sở GD-ĐT TP Cần Thơ được xác định đã không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP; nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết.