thanh tra nhân dân

Cập nhập tin tức thanh tra nhân dân

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ về một số điểm còn ý kiến khác nhau của dự Luật thực hiện dân chủ tại cơ sở (sửa đổi).