thắt ống dẫn tinh

Cập nhập tin tức thắt ống dẫn tinh

2 năm thắt ống dẫn tinh 3 lần, người vợ vẫn mang thai bí ẩn

Kết quả xét nghiệm cho thấy người chồng vẫn có khả năng sinh sản mặc dù đã nhiều lần cố gắng triệt sản và số lượng tinh trùng được ghi nhận là rất thấp.

Thắt ống dẫn tinh đã 3 tháng, vợ báo… có thai

Tôi triệt sản bằng cách thắt ống dẫn tinh đã 3 tháng trước, sau đó "kiêng" hẳn 1 tháng mới quan hệ vợ chồng trở lại. Thế nhưng vừa qua, vợ tôi cho biết đã có thai hơn 1 tháng.