thất thoát lãng phí

Cập nhập tin tức thất thoát lãng phí

Đầu tư công lãng phí: Nghìn dự án chậm tiến độ, đội vốn

Đoàn giám sát của Quốc hội cảnh báo việc hàng nghìn dự án đầu tư công chậm tiến độ và có xu hướng tăng dần qua các năm.