thay đổi bản thân

Cập nhập tin tức thay đổi bản thân

Đừng đại hạ giá bản thân mình nữa

Nhiều người cố kiết bám lấy một công việc đã nhàm chán lắm rồi mà không dám thay đổi. Vì 'đến tuổi này rồi lại làm CV đi tuyển dụng thì ôi mặt quá'. Vì ngại thay đổi. Chép miệng mà sống tiếp.

Để kiếm được đàn ông tử tế

Muốn có được một người đàn ông tuyệt vời, bạn cần dũng cảm thay đổi bản thân và nỗ lực hướng tới những điều tốt đẹp.