thầy đồng

Cập nhập tin tức thầy đồng

Chữa Covid-19 bằng gọi vong, thầy đồng hét giá 15 triệu

Một thầy đồng tuyên bố chữa Covid-19, ung thư bằng việc thỉnh vong. Người này còn khẳng định cả nước Mỹ chỉ cần biết cách giải nghiệp sẽ thắng được đại dịch.