thầy đồng

Cập nhập tin tức thầy đồng

Chữa Covid-19 bằng gọi vong, thầy đồng hét giá 15 triệu

Một thầy đồng tuyên bố chữa Covid-19, ung thư bằng việc thỉnh vong. Người này còn khẳng định cả nước Mỹ chỉ cần biết cách giải nghiệp sẽ thắng được đại dịch.

Chữa mọi bệnh bằng gọi vong, thầy đồng hét giá 15 triệu

Một thầy đồng khẳng định chữa Covid, ung thư bằng việc thỉnh vong, khẳng định cả nước Mỹ chỉ cần biết cách giải nghiệp sẽ thắng được Covid.