The Art of Buying Art

Cập nhập tin tức The Art of Buying Art

Sách giúp 'mua' nghệ thuật khôn ngoan và tinh tế

Sách “Nghệ thuật mua nghệ thuật” giúp mỗi người tự đánh giá, cảm nhận và có những lựa chọn tinh tế khi đứng trước mỗi tác phẩm nghệ thuật.