The Hobbit 3 Extended

Cập nhập tin tức The Hobbit 3 Extended

Đoạn clip về những cảnh còn thiếu xuất hiện trong bản Extended của The Hobbit: Battle of Five Army vừa được công bố gây kinh ngạc cho ngay cả các fan gạo cội nhất.