The International 10 Batlte Pass

Cập nhập tin tức The International 10 Batlte Pass

Dota 2: Valve thưởng thêm Guild Points, update Wagering, bỏ Sideshop của TI10 Battle Pass

(GameSao.vn) – Nhà phát triển vẫn đang lắng nghe ý kiến cộng đồng và tích cực sửa đổi.