The King of Fighters ‘98

Cập nhập tin tức The King of Fighters ‘98

Quyền Vương 98 đóng cửa, game thủ oán than Garena

(GameSao.vn) – Phía NPH không đưa ra bất cứ lý do cụ thể nào.