The Landmark

Cập nhập tin tức The Landmark

Bốc hơi 500 triệu USD, đại gia Nguyễn Bá Dương chạm đáy lịch sử

Doanh nghiệp xây dựng số 1 Việt Nam của ông Nguyễn Bá Dương tiếp tục gặp khó và chứng kiến vốn hóa bốc hơi 11 ngàn tỷ đồng cho dù thành công với dự án có 1 không 2 tại Việt Nam: Landmark 81.