The Promise

Cập nhập tin tức The Promise

Bộ phim kinh dị The Promise của Thái Lan kể câu chuyện về ngôi nhà ma ám được cho là tồn tại thật ngoài đời thực.