The Wandering Earth

Cập nhập tin tức The Wandering Earth

Phim viễn tưởng Trung Quốc đạt doanh thu tới 450 triệu USD, vượt mặt cả Infinity War

The Wandering Earth là phim khoa học viễn tưởng có sự tham gia của nam tài tử Ngô Kinh.