thẻ World Legend trong FIFA Online 3 Hàn Quốc

Cập nhập tin tức thẻ World Legend trong FIFA Online 3 Hàn Quốc

FIFA Online 3 Hàn Quốc sắp "chào hàng" 10 thẻ World Legend

Danh sách tên tuổi của 10 danh thủ FIFA Online 3 này vẫn chưa được EA & Nexon công bố chính thức.