Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết 126 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68 ngày 1/7 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Mở rộng đối tượng, nới lỏng điều kiện

Theo đó, chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 1/2021 thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng.

{keywords}
Mở rộng đối tượng được hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

Như vậy, điều kiện hưởng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đã được nới lỏng hơn so với Nghị quyết 68. Nghị quyết 68 quy định điều kiện mức giảm lao động tham gia BHXH là 15% trở lên so với thời điểm tháng 4/2021.

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cũng được sửa đổi, bổ sung mở rộng đối tượng hưởng chính sách là “người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc” chứ không quy định cụ thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục... như Nghị quyết số 68 quy định.

Theo đó, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc được tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần cụ thể: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng mức 1,855 triệu đồng/người; từ 1 tháng trở lên mức 3.71 triệu đồng/người.

Các trường hợp này phải có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thuộc một trong các trường hợp sau: phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19...

Ngoài ra, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bị ngừng việc; đang tham gia BHXH bắt buộc và thuộc một trong các trường hợp phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc... từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ một lần 1 triệu đồng/người.

Nghị quyết cũng quy định chính sách hỗ trợ người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thuộc một trong các trường hợp: Phải cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp được vay lãi suất 0% để trả lương 

Chính phủ cũng bổ sung chính sách hỗ trợ tiền mặt đối với người cao tuổi và người khuyết tật phải điều trị nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quy định được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4 đến hết ngày 31/12/2021.

Nghị quyết cũng quy định chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp... phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do dịch trong thời gian từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/12 được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần 3 triệu đồng/hộ.

Chính sách cho vay trả lương ngừng việc cũng được sửa đổi, bổ sung: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/3/2022. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Đối với cho vay trả lương phục hồi sản xuất cũng được sửa đổi, bổ sung như sau: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do dịch; DN động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/3/2022 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động.

Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng với thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Thu Hằng

Thích ứng an toàn với dịch: Mở cửa hàng quán, đi lại như thế nào?

Thích ứng an toàn với dịch: Mở cửa hàng quán, đi lại như thế nào?

Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với nhiều biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ dịch.