thêu dệt

Cập nhập tin tức thêu dệt

3 ‘kỹ năng tuyệt vời’ chỉ có thể thấy ở game thủ Việt

Ngoại ngữ thì trung bình nhưng luôn sẵn sàng “khiêu chiến”