thí nghiệm với nước sting

Cập nhập tin tức thí nghiệm với nước sting

Choáng khi nhìn thấy chủ quán net hút phẩm màu từ các chai Sting

Sử dụng những phương pháp có phần thủ công để kiểm tra nộng độ phụ gia phẩm màu có trong các chai nước ngọt Sting khách hàng hay sử dụng, nhiều chủ quán net đã phải bất ngờ.