thi sỹ

Cập nhập tin tức thi sỹ

Thi sĩ 'rạch giời rơi xuống': Làm thơ bởi bị… trời hành

Ông Hành đã sáng tác hàng ngàn bài thơ và in một tập với tiêu đề “nửa kín nửa hở”.

Hãy giúp đỡ thi sỹ "Ngủ quên trong phiến đá Apsara"

 Đồng Chuông Tử là người Chăm, tên thật là Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1980 tại Plei Pajai (làng Chăm Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc), Bình Thuận. Anh làm thơ từ năm 13 tuổi.