thi trên máy tính

Cập nhập tin tức thi trên máy tính

Thi trên máy tính làm thay đổi bảng xếp hạng PISA

PISA được coi là một chương trình đánh giá có ảnh hưởng ở nhiều nước và sắp tới sẽ được thực hiện trực tuyến.