thị trường thể thao điện tử

Cập nhập tin tức thị trường thể thao điện tử

Nhà sản xuất Stacraft sắp tạo ra thị trường với doanh thu tỷ USD

Thị trường eSports thành công nhưng mới chỉ là giai đoạn mới chớm, theo như lời Mike Sepso, phó chủ tịch Mạng Lưới Truyền Thông của Activision Blizzard.