Thích Phổ Tuệ

tin tức về Thích Phổ Tuệ mới nhất

Lời dạy tha thiết của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Namicon
Gia đình24/03/20190

Lời dạy tha thiết của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

'Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho Đời, cho Đạo. Ngài Trần Nhân Tông chỉ ở đời có 51 năm, ngài Pháp Loa có 47 năm mà công nghiệp thì bất khả tư nghì'...