thiết bị IoT

Cập nhập tin tức thiết bị IoT

Gia tăng hiệu năng của các thiết bị IoT bằng giải pháp đo kiểm “5C+1 toàn diện”

Theo các chuyên gia Janet Ooi và Joo Ann Beh của Keysight Technologies, ứng dụng cách tiếp cận “5C+1 toàn diện” - kết nối, liên tục, tuân thủ, cùng tồn tại, an ninh mạng và trải nghiệm khách hàng, có thể tăng tối đa hiệu năng các thiết bị IoT. 

Cảnh báo 5 loại hình tấn công mạng trong năm 2017

Mã độc tống tiền lan truyền với tốc độ cao, lừa đảo qua mạng xã hội, tấn công các thiết bị IoT hay các cuộc tấn công nhằm vào cơ quan Chính phủ và hệ thống hạ tầng trọng yếu là những xu hướng tấn công mạng năm 2017.