thiêu hủy

Cập nhập tin tức thiêu hủy

Tranh nhau "hôi" hàng giả sắp bị thiêu hủy về dùng

 Người dân tại thành phố Tô Châu (Trung Quốc) đã tranh nhau nhặt hàng chục tấn hàng giả trước khi chúng bị đem đi thiêu hủy.